Blog

„Ciekawość wzrasta wraz z wiedzą” stwierdził Kartezjusz, jeden z najwybitniejszych uczonych XVII wieku. Mimo upływu czasu stwierdzenie to jest wciąż aktualne.

Przekazując wiedzę podczas szkoleń pragniemy rozbudzić w uczestnikach zajęć ciekawość świata, chęć ciągłego poznawania, uzupełniania wiedzy. Aby pomóc w zaspokajaniu tych pragnień tworzymy wirtualną bibliotekę. Materiały zamieszczane są formie testowej oraz jako nagrania audio i video.

Znaleźć tu można:

  • teksty dotyczące e-learningu i różnorodnego wykorzystania mediów elektronicznych także w rozwoju nowoczesnej edukacji,
  • artykuły tematyczne odnoszące się do poszczególnych szkoleń pisane przez trenerów i coachów pracujących w WikiAkademii,
  • propozycje ciekawych książek, filmów,
  • linki do ciekawych artykułów.

Zasoby naszej bazy wiedzy są stale powiększane.

Witam na mojej stronie osobistej

Małgosia Chojecka