marzymisie_0068Zachęcam do przeczytania artykułu Izy Kaźmierczak „Język serca i język głowy – jeden komunikat, różne brzmienie”:
„Ten sam komunikat wypowiedziany w języku serca i języku głowy mogą brzmieć zupełnie inaczej i prowadzić do zupełnie innych reakcji. Dlatego dobrze jest mieć świadomość i umiejętność przetłumaczenia komunikatu z głowy na język serca.”

Porozumienie bez przemocy O języku serca.Polecam także książkę Marshalla Rosenberga „Porozumienie bez przemocy. O języku serca”.
“Idea Porozumienia bez Przemocy (Nonviolent Communication) jest prosta i zawiera się w dwóch pytaniach. Pierwsze: Co jest w tobie teraz żywe? Drugie: Co poprawi jakość twojego życia, co je wzbogaci? Naucz się mówić o tym uczciwie, unikając osądów i krytyki. W Porozumieniu bez Przemocy chodzi o to, aby przekazać informacje wynikające z tych pytań rozmówcy i z empatią przyjąć te, których z kolei on udziela. “ (M.Rosenberg)