Komiks Old SuperherosEdukacja pozaformalna chętnie wykorzystuje komiksy i animacje do pracy z dziećmi i młodzieżą. Są atrakcyjne, bo należą do świata młodych ludzi. Mogą być stosowane już od 8 r. ż. Ich siłą jest też to, że można je interpretować na różne sposoby, dają więc duże pole do popisu trenerowi/nauczycielowi w wyborze tematu zajęć.  Mogą być podstawą do ciekawej dyskusji i wygenerowania wielu pomysłów.  Pozwalają uczniom wybrać własny styl pracy połączony z ich doświadczeniami i bazujący na ich własnych zasobach.

Do tego celu możemy wybrać komiksy, które dzieci czytają. Prosimy je, aby przyniosły swoje ulubione i zaprezentowały ich zawartość. Następnie klasa układa listę 10 komiksów, które się najbardziej podobają i sprawdza, jakie tematy powtarzają się najczęściej. Wybieramy jeden z nich, ważny społecznie i wykonujemy kolejne ćwiczenia.

Do pracy ze zjawiskiem nietolerancji świetnie nadaje się zestaw komiksów zamieszczony All Different All Equal cartoon book, do którego został opracowany przewodnik w języku angielskim dostępny pobrania na stronie Council of Europe CARTOON GUIDE AGAINST INTOLERANCE .  Komiksy są uniwersalne, ponieważ mają tylko formę graficznCartooną, bez warstwy słownej.

W powyższym przewodniku znajduje się szereg podpowiedzi do wykorzystania komiksów do pracy w zakresie braku tolerancji dla inności:

  • Każdy z uczestników wybiera jedną postać, a następnie opowiada historyjkę ze jej punktu widzenia. Czym te historyjki się różnią? Co mówią o przyczynach braku tolerancji? Jak możemy szanować punkt widzenia innych?
  • Dzieci mają za zadanie zamienić płeć postaci (dziewczynki stają się chłopcami) lub ludzi w zwierzęta i na odwrót. Jaki ma to wpływ na przebieg historyjki? Czy widzą jakieś podobieństwa we własnych doświadczeniach lub otoczeniu?
  • Drukujemy kadry z komiksu w wielkim formacie i wieszamy na ścianach. Pytamy uczestników, jak postacie się zmieniają pod wpływem zmiany wielkości? Czy siła ma związek z brakiem tolerancji?
  • Prosimy uczestników, aby wczuli się w postacie i dopisali to, co mówią i myślą. Skąd wiemy, co odczuwają postacie? Jaki to ćwiczenie ma wpływ na rozwijanie empatii?
  • Prosimy uczestników o to, aby odegrali scenki, nagrali słuchowisko, ułożyli piosenki lub wiersze. Czy zmiana medium wpłynęła na przebieg historii i zawarte w niej problemy?
  • Dzieci w grupach lub indywidualnie układają własne historie na podstawie danego komiksu, opowiadają je lub rysują, próbują wprowadzić własne strategie radzenia sobie z nietolerancją.

Po każdym ćwiczeniu prowadzimy sesję pytań i refleksji. Dajemy uczestnikom możliwość oczyszczenia się z trudnych uczuć, które mogą pojawić się w trakcie pracy. Dbamy o to, aby dzieci nazwały emocje i odkryły swoje mocne strony. Staramy się powiązać historyjki z życiem realnym, z sytuacjami, które są im znajome. Pokazujemy różne punkty widzenia, aby młodzi ludzie mieli szansę skuteczniej poszukać sposobów na wprowadzenie zmian np. jak skutecznie przeciwdziałać brakowi tolerancji na inność.

Projekt realizowany ze środków Programu
Erasmus plus

Więcej informacji na stronie Edukacja Pozaformalna