Projekty

Mamy nowe doświadczenia, zmieniamy się. Stajemy się przede wszystkim platformą edukacyjną nastawioną na wspieranie rozwoju wszystkich w rodzinie – dzieci, młodzieży, kobiet i mężczyzn – różnymi metodami, również z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Między konfliktem, a współpracą jest miejsce na rozwój. Aby go dojrzeć potrzebna jest refleksja.

Edukacja pozaformalna

Siłą edukacji poza-formalnej jest to, że porusza głowy, ręce i serca. Podchodzi do rozwoju kompetencji kompleksowo dając jej uczestnikom możliwość aktywnego działania i refleksji. Buduje wiedzę o nas samych i motywację wewnętrzną. Podnosi poczucie własnej wartości i mobilizuje w wprowadzenia zmian.

Krótko mówiąc tak organizuje się okoliczności, aby uczestnik samodzielnie mógł nauczyć się tego, czego chce.

W dniach 1-5 grudnia 2015 r. Oddział Opolski Polskiego Związku Głuchych ze środków programu Erasmus + przeprowadził projekt „Non-formal Education is My Power!” (Edukacja pozaformalna to moja siła). W wyniku tego przedsięwzięcia powstają scenariusze zajęć i prezentacja narzędzi, którymi chcemy się podzielić ze wszystkimi zainteresowanymi na tej stronie.

Erasmus plusLogo PZG1

Zapraszamy do pozostawiania komentarzy i własnych pomysłów.

Witam na mojej stronie osobistej

Małgosia Chojecka