Dyskutujaca paraChociaż świat zrobił postępy w równouprawnieniu płci oraz umacnianiu pozycji kobiet w społeczeństwie po wprowadzeniu Milenijnych Celów Rozwoju, kobiety i dziewczynki nadal cierpią z powodu dyskryminacji i przemocy w wielu częściach świata.

Poprawne zrozumienie i zastosowanie polityki równości płci jest związane z rzeczywistymi zmianami społecznymi. Ponieważ młodzież już niedługo będzie wchodzić w dorosłe życie, zarówno zawodowe, jak i osobiste, związane często z założeniem rodziny warto, aby uświadomiła sobie, na czym polega równość płci i jakie bariery uniemożliwiają jej pełne zastosowanie.

Grupa docelowa:  Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Czas: 3 godziny lekcyjne (3 x 45 min.)

Cele zajęć:

  • Uznanie znaczenia równouprawnienia płci
  • Poznanie i zrozumienie ciągłych przeszkód napotykanych przez kobiety na drodze politycznej
  • Uświadomienie mężczyznom wagi równości w polityce oraz życiu codziennym
  • Zachęcanie do zrównoważonego udziału przez mężczyzn i kobiety w różnych aspektach życia
  • Znalezienie sposobów wpływania na politykę społeczną, aby uwzględniała problemy równości płci

Szczegółowy scenariusz do pobrania Scenariusz zajec Rownosc plci

Projekt realizowany ze środków Programu Erasmus plus

Więcej informacji na stronie Edukacja Pozaformalna