Bajka dla zerowczaka1Projekt „Bajka dla Zerówczaka” jest prowadzony w Zespole Szkół STO na Bemowie, aby poprawić relacje pomiędzy 6-latkami z klasy zerowej i uczniami gimnazjum. Obie grupy mają okazję spotykać się na korytarzach szkolnych i trudno się dziwić, że dzieci które właśnie rozpoczynają naukę czują się onieśmielone obecnością „ogromnych” nastolatków. Chcieliśmy więc poprawić sposób, w jaki małe dzieci postrzegają młodzież.

Dzięki temu projektowi nauczyciele mogą również realizować inne cele edukacyjne w stosunku do gimnazjalistów stosując przy tym podejście pozaformalne – udział w zajęciach jest dobrowolny, a uczniowie poprzez działania i refleksje nabywają umiejętności społecznych i emocjonalnych.

Grupa docelowa:  Uczniowie gimnazjum

Czas: 4 spotkania formalne z nauczycielem, każde po ok 45-60 min

Cele zajęć:

  1. Cele językowe
  • Uczniowie zdobędą umiejętność pisania scenariusza przedstawienie na podstawie baśni
  • uczniowie pogłębią umiejętności językowe, polegające na obróbce literackiej tekstu baśni
  1. Cele wychowawcze
  • Umiejętność współpracy w grupie (podział pracy zgodnie z predyspozycjami uczniów)
  • Kształtowanie umiejętności organizacyjnych(wspólny wybór baśni planowanie, terminowość, realizowanie zamierzonych celów)
  • Kształtowanie przyjaznych relacji pomiędzy nastolatkami a dziećmi z grup”0” (sześciolatków)
  • Zwrócenie uwagi na problemy poruszone w wybranej przez uczniów bajki
  • Kształtowanie wśród nastolatków wrażliwości społecznej I postawy opiekuńczej

Szczegółowy scenariusz do pobrania Scenariusz cyklu zajec Bajka dla Zerowczaka

Projekt realizowany ze środków Programu
Erasmus plus

Więcej informacji na stronie Edukacja Pozaformalna