Pierwsze Forum IBBY odbyło się 30 listopada 2017 r. Jego uczestnikami byli bibliotekarze i nauczyciele, a wiodącym tematem rozmów ich rola i sytuacja z perspektywy środowiska skupionego wokół problematyki literatury i książki dla niedorosłych oraz czytelnictwa dzieci i młodzieży.

Tematyka tego spotkania była poświęcona bibliotekarzom. Zwrócili oni uwagę na (1) niski prestiż swojego zawodu i stereotypowy wizerunek, który im towarzyszy, (2) niskie wynagrodzenia oraz (3) trudności pozyskiwania środków na działalność wykraczającą poza obsługę istniejącego księgozbioru (dotyczy to zwłaszcza bibliotek szkolnych). Okazało się też, że czują się osamotnieni i potrzebują lepszego przepływu informacji oraz współpracy:

  1. pomiędzy bibliotekami
  2. ze szkołą
  3. z różnymi podmiotami w środowisku lokalnym
  4. z wydawnictwami

Całe środowisko książki dla młodego czytelnika szczególnie wskazało potrzebę integracji, wyrażającą się w chęci (a) poznania i zrozumienia innych grup w obrębie naszego środowiska, (b) stworzenia sieci kontaktów i dzielenia się między sobą wiedzą, dobrymi praktykami i inspiracjami, (c) usprawnienia przepływu informacji między różnymi instytucjami, (d) ustalania i negocjowania systemu transakcji wiązanej (takiej, która wszystkim grupom by się opłacała).

Z potrzeby integracji wynika postulat regularnego spotykania się centralnie, ale też w regionach oraz konieczność stworzenia internetowej bazy wiedzy, w której znajdą się informacje o książkach i rekomendacje, pomysły i gotowe materiały do pracy z nimi, scenariusze zajęć, dobre praktyki, artykuły naukowe lub raporty z badań dotyczących tematyki książki dziecięcej i czytelnictwa dzieci i młodzieży.

Odpowiedzią na te postulaty są cykliczne fora IBBY. W ostatni piątek, 30 listopada właśnie odbyło się II Forum.

Pełny raport ze spotkania można przeczytać na stronie Polskiej Sekcji IBBY.